ԱպառիկԲանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից

| 010/012 561111 | Ameriabank.am

Կայքէջը` https://ameriabank.am/personal/loans/consumer-loans/consumer-finance
Հայտը ձևակերպվում է տեղում
Կանխավճար՝ սկսած 0% -ից
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 21․6%
Ամսական սպասարկման վճար՝ 0%
Մարման ժամկետը՝ էլեկտրոտեխնիկա 6-24 ամիս / Կահույք 6-36 ամիս
Գումարի սահմանաչափը՝ 30.000 - 1.500.000
Անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
Տարիքային սահմանափակում՝ 18-ից 70 տարեկան

Հայտը ձևակերպվում է տեղում
Կանխավճար՝ սկսած 0% -ից
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 19.5 - 21.7%
Ամսական սպասարկման վճար՝ 0%
Մարման ժամկետը՝ 6-36 ամիս
Գումարի սահմանաչափը՝ 30.000-3.000.000
Անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
Տարիքային սահմանափակում՝ 21-ից 70 տարեկան

Հայտը ձևակերպվում է տեղում
Կանխավճար՝ սկսած 0% -ից
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 0%
Ամսական սպասարկման վճար՝ 1%
Մարման ժամկետը՝ 6-60 ամիս
Գումարի սահմանաչափը՝ 30.000 - 1.500.000
Անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ / Ուժային մարմինների աշխատակիցների դեպքում նաև ծառայողական վկայական
Տարիքային սահմանափակում՝ 20-ից 67 տարեկան

Հայտը ձևակերպվում է տեղում
Կանխավճար՝ սկսած 0 -ից
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 0%
Ամսական սպասարկման վճար՝ 1%
Մարման ժամկետը՝ 6-36 ամիս
Գումարի սահմանաչափը՝ 50.000-1.500.000
Անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
Տարիքային սահմանափակում՝ 18-ից 60 տարեկան

Հայտը ձևակերպվում է տեղում
Կանխավճար՝ սկսած 0% -ից
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 15%
Ամսական սպասարկման վճար՝ 0%
Մարման ժամկետը՝ 6-48 ամիս
Գումարի սահմանաչափը՝ 35.000 - 1.200.000
Անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
Տարիքային սահմանափակում՝ 20-ից 68 տարեկան

Հայտը ձևակերպվում է տեղում
Կանխավճար՝ սկսած 0% -ից
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 21․5%
Ամսական սպասարկման վճար՝ 0%
Մարման ժամկետը՝ 6-36 ամիս
Գումարի սահմանաչափը՝ 30.000 - 600.000
Անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
Տարիքային սահմանափակում՝ 21-ից 65 տարեկան