Սերվիս կենտրոն

  1. Երաշխիքը ենթադրում է նորոգման աշխատանքների կատարում և վնասված պահեստամասերի փոխարինում:
  2. Վերանորոգումը իրականացվում Է ՍԵՐՎԻՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ստացիոնար արհեստանոցում. եթե ներկայացվում Է ճշգրիտ և լիարժեք լրացված երաշխիքային կտրոն և վնասված չէ սարքի վրա փակցրած ֆիրմային կապարակնիքը (պլոմբը):
  3. Երաշխիքային սպասարկումը չի ներառում սարքի սնուցման աղբյուրի նորոգում, սարքի տեղադրում, կարգավորում հաճախորդի տանը, փոշու հեռացում, աուդիո-վիդեո գլխիկների մաքրում և նմանատիպ աշխատանքների կատարում: