Ապառիկ

Հայտը ձևակերպվում է տեղում
Կանխավճար՝ սկսած 0% -ից
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 21.5%
Ամսական սպասարկման վճար՝ 0%
Մարման ժամկետը՝  էլեկտրոտեխնիկա 6-36 ամիս / Կահույք 6-60 ամիս
Գումարի սահմանաչափը՝ 50.000-1.500.000
Անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
Տարիքային սահմանափակում՝ 21-ից 65 տարեկանՀայտը ձևակերպվում է տեղում
Կանխավճար՝ սկսած 0% -ից
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 11%
Ամսական սպասարկման վճար՝ 0.5%
Մարման ժամկետը՝ էլեկտրոտեխնիկա 6-24 ամիս / Կահույք 6-36 ամիս
Գումարի սահմանաչափը՝ 30.000 - 2.000.000
Անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
Տարիքային սահմանափակում՝ 20-ից 68 տարեկան

Հայտը ձևակերպվում է տեղում
Կանխավճար՝ սկսած 0% -ից
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 19.5 - 21.5%
Ամսական սպասարկման վճար՝ 0%
Մարման ժամկետը՝ 6-36 ամիս
Գումարի սահմանաչափը՝ 30.000-1.500.000
Անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
Տարիքային սահմանափակում՝ 23-ից 70 տարեկան

Հայտը ձևակերպվում է տեղում
Կանխավճար՝ սկսած 0% -ից
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 0%
Ամսական սպասարկման վճար՝ 1%
Մարման ժամկետը՝ 6-60 ամիս
Գումարի սահմանաչափը՝ 30.000 - 1.500.000
Անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ / Ուժային մարմինների աշխատակիցների դեպքում նաև ծառայողական վկայական
Տարիքային սահմանափակում՝ 21-ից 65 տարեկան
Ձևակերպել ONLINE

Հայտը ձևակերպվում է տեղում
Կանխավճար՝ սկսած 10% -ից
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 0%
Ամսական սպասարկման վճար՝ 1%
Մարման ժամկետը՝ 6-24 ամիս
Գումարի սահմանաչափը՝ 50.000-1.500.000
Անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
Տարիքային սահմանափակում՝ 18-ից 60 տարեկան

Հայտը ձևակերպվում է տեղում
Կանխավճար՝ սկսած 0% -ից
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 15%
Ամսական սպասարկման վճար՝ 0.3%
Մարման ժամկետը՝ էլեկտրոտեխնիկա 6-36 ամիս / Կահույք 6-48 ամիս
Գումարի սահմանաչափը՝ 35.000 - 3.000.000
Անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
Տարիքային սահմանափակում՝ 20-ից 68 տարեկան

Հայտը ձևակերպվում է տեղում
Կանխավճար՝ սկսած 0% -ից
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 21․5%
Ամսական սպասարկման վճար՝ 0%
Մարման ժամկետը՝ 6-36 ամիս
Գումարի սահմանաչափը՝ 30.000 - 1.500.000
Անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
Տարիքային սահմանափակում՝ 21-ից 65 տարեկան